Programmapunten van ChristenUnie Warnsveld | Zutphenalles-mag

broederenklooster-home

Historisch Zutphen als visitekaartje

 • De IJsselkade moet met voorrang worden gerenoveerd, waarbij ook de verbinding met de binnenstad wordt versterkt
 • Het huidige plan voor het Broederenklooster wordt niet uitgevoerd

voedselbank-home

Wel zijn in Zutphen

 • Geld voor de zorg wordt aan zorg besteed!
 • Actief beleid op verborgen armoede
 • Het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente moet terug naar 110% van het bijstandsniveau, ook voor ondernemers
 • Wie wil kan kiezen voor identiteitsgebonden zorg
 • De client staat centraal

Zutphen-aande-IJssel-home

Duurzaam Zutphen

 • Nieuwe woonvormen voor gezamenlijk wonen worden gestimuleerd
 • Er komen geen nieuwe windmolens in Zutphen, maar er wordt ingezet op zon en biomassa als duurzame bron

Veilig leven

 • Het horeca-convenant ‘Veilig uit in Zutphen’ moet door alle horeca ondernemers worden ondertekend
 • Meer wijkagenten om de wijken veiliger te maken

Zutphen aan het werk

 • De gemeente haalt actief werkgelegenheid naar Zutphen en biedt plaatselijke ondernemers als eerste een kans bij uit te besteden werkzaamheden
 • De 24/7 economie wordt tegengegaan

Cultuur en sport

 • Er komt geen verdere lastenverzwaring voor sportverenigingen
 • De bibliotheek wordt als centrale ontmoetingsplaats versterkt
“Alles mag*, maar niet alles is nuttig “
1 Corinthiërs 6